O nama

Energetskiklub je udruženje studenata Univerziteta u Banjoj Luci, koje je osnovano 02.04.2012. godine. Nastao je na inicijativu profesora i studenata sa Katedre za termotehniku i termoenergetiku, Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci. Kasnije se Klubu priključuju studenti sa Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Klub je osnovan s ciljem da okupi i poveže studente, profesore, inženjere i različita preduzeća i da kroz različite projekte ukazuje na probleme iz oblasti energetike, zgradarstva i industrije, kao i mogućnost rješavanja tih problema pomoću energetski efikasnih mjera i korištenja obnovljivih izvora…ČITAJ DALJE

Kocka leda na Energetskim danima
Projekat “Kocka leda na Energetskim danima – Banja Luka 2012”, prvi je projekat Energetskog kluba studenata sa Univerziteta...ČITAJ DALJE
Solarno drvo
„Solarno drvo“ je projekat koji je osmislio Energetski klub studenata sa Univerziteta u Banjoj Luci. Predstavlja solarni punjač za...ČITAJ DALJE
Solarno drvo
„Solarno drvo“ je projekat koji je osmislio Energetski klub studenata sa Univerziteta u Banjoj Luci. Predstavlja solarni punjač za...ČITAJ DALJE

Projekti

Iako postoji relativno kratko, Energetski klub je uspješno realizovao nekoliko projekata. Prvi projekat Energetskog kluba, pod nazivom „Kocka leda na Energetskim danima – Banja Luka 2012“, uspješno je realizovan u saradnji sa Gradom Banja Luka i nekoliko partnera iz privatnog sektora u aprilu 2012. godine. Projekat je realizovan u sklopu Energetskih dana u Banjoj Luci i privukao je pažnju nekoliko hiljada građana i promovisan je putem više medija.

Još jedan veoma važan projekat Energetskog kluba bilo je organizovanje predavanja i prezentacija povodom obilježavanja UN-dana u BiH, 24. oktobra 2012. godine na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Projekat je realizovan zajedno sa UNDP-om BIH.

U decembru 2012. godine, Energetski klub pomaže u organizaciji kursa pod nazivom “Kurs o upravljanju potrošnjom energije u zgradarstvu i praksi zelenog ureda” koji je organizovan u saradnji sa UNDP BiH i USAID 3E BIH, kao i polaganja ispita iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za opštinske službenike Opština u Republici Srpskoj, koji je održan u saradnji sa GIZ-om (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i UNDP BIH.

Projekat „Solarno drvo”, čija će finalizacija biti obilježena instaliranjem uređaja u Prijedoru u februaru 2013. godine, pravi je pokazatelj budućeg puta Energetskog kluba i predstavlja značajnu „odskočnu dasku“ za Klub i njegove članove.

Partneri

Ovo su naši partneri